Muut tinnituksen hoito menetelmät

Tinnituksen hoitoon on monia menetelmiä. Näitä on mm. Äänihoito, ääniympäristön rikastamisen, peittämisen ja räätälöidyn äänihoidon muodossa. Mielen ja kehon terapiahoidot, kuten käyttäytymisterapia, meditaatio, suggestio ja hengitysharjoitukset. Vagushermon stimulaatiohoidin lisäksi muita neurostimulaatiohoitoja ovat: Neuromodulaatiohoidot eli ECT-hoito, Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS), Syväaivostimulaatio (DBS) ja Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS). Myös erilaisista fysikaalisista hoidoista on apua tietyistä syistä johtuvaan tinnitukseen.

Lue lisää eri hoito muodoista täältä